/ / Врсте заменица

Врсте замки

На било ком језику, ријечи се деле на дијелове говора. Свака реч се приписује једном од њих, на основу његовог опћег значења, синтактичке улоге, морфолошких константи и не-трајних особина. Делови говора подијељени су на значајне или независне, службене и интересе.

У зависности од карактеристика, главниделови говора. Има их само десет: именица, примјер, број, придјев, замјеник, глагол, предлозак, синдикат, као и умјетност и честица (учесници и герундови у неким класификацијама се сматрају глаголским облицима).

На руским проналасцима спадају речи изкоји немају никакав унутрашњи значај. Оне замењују друге врсте речи - придев, именица, речник и број. Никада именица не може назвати онима којима се односи. Због тога је замјак независан део говора, који указује на објекте без имена. Питања о томе на која имена се одговара су различити: ко? Шта? Чији? колико? који је то?

Постоје одређени типови заимки. Класификација ових делова говора зависи од њиховог значења, природе повезаности са другим речима. Од укупно девет врста заимки разликују се: лично, реч "себе" понављајућа, посесивна, упитна, релативна, детерминативна, неодређена, негативна и индикативна.

Проносе, које се зову лично, могузаменити именице: Ја, ми, ви, ти, он, она, оно, они су. Показне заменице у руском луче одређену функцију или ставку :. Један од таквих је, итд Присвојни замјенице показују припадност :. то његов, мој, твој, итд Негативна нешто ускраћено: ништа, нико, нико, не, итд .

Недефинисан означава објекат илизнак: неколико, неки, неко, нешто, итд. Одредитељ одређује какав је то објекат: други, сам, било који, увек, итд. Интеррогативи се стављају у реченице, у које се поставља питање: ко? Чији? Шта? који?

Релативни заимци се користе укомплексне реченице, где служе за повезивање својих делова једни са другима: ко, ко, шта, шта. Израз за повратак се односи на особу о којој се ради: сам.

Све ове врсте замјеника стално се користена савременом руском језику. Која је главна разлика за заимке из других делова говора који су нам познати? Додир, именица, прилог и бројке се зову објектом, знаком и количином, а имена на руском језику то само указују, али не зовите ништа. Нема сумње да је заменица може да замени део говора, тако да су заменице, бројеви (колико), заменице, именице (И, они су, један, ништа, итд), заменице, прилози (гдје) и заменице, придеви ( мој, који, већина, итд.). Ове врсте замјеника се морају узети у обзир у односу на одређене дијелове говора.

На пример, демонстрацијски заимци на руском језику, идентификациони, посесивни, упитни-релативни и неодређени укључени су у категорију именица за додјелу: они означавају карактеристику.

Сви разматрани типови заимкичест и неопходан за комуникацију. Ово је неопходан део говора, јер без њега ниједан језик не може постојати, било да је то руски, енглески, шпански или било који други језик. У науци о проучавању историје развоја језика речено је да је немогуће користити називе у нашем говору, ми их константно користимо - зато су они, као дио говора, неопходни. Они стоје на трећем месту после имена и глагола. Из овога можемо закључити да заимке диверзификују наш свакодневни не само говорени, већ и књижевни говор.

Прочитајте више: